Iskola története

(1911 – 2014)

1911-ben épült a régi elemi iskola, mely 2 osztállyal működött: egy kántortanítóval és egy osztálytanítóval. Az oktatás 1913-ban kezdődött. 


1950-es években épült a 4 tanteremmel rendelkező épület a II. világháború után.


1974. év mérföldkő volt az iskolák történetében. Az addig önállóan működtetett dabronci, gógánfai és ukki iskolák egyesültek. Az iskolák együttműködése 17 évig tartott.


1991. évben a rendszerváltozást követően mindhárom község önálló iskolát alapított. Az önálló működtetési forma két település életében 5 évig tartott.


1996. évben Gógánfa és Ukk községek újra együttműködési megállapodást kötöttek és közösen működtetik az általános iskolát.


2000-ben az iskola felvette Fekete István író nevét.


 2007.július 1-től ismét egyesült a dabronci, gógánfai és ukki iskola, Fekete István Általános Iskola Gógánfa – Ukk – Dabronc néven.


Iskolánk több területen, korban, építészetileg, különböző öt épületegységben helyezkedtek el.


Gógánfán és Ukkon is 4-4 tanterem, két szertár, melegítőkonyha, irodák, nevelői szoba, könyvtár volt található.


Dabroncon öt tanteremben folyt osztálytanítás, a napközis csoport, az étkeztetés, a könyvtár és az informatika szaktanterem külön termekben működött.


A termek nagysága 50-70 négyzetméter lehetővé tette, hogy a nagyobb létszámú osztályok is zsúfoltságmentesen tudjanak részt venni az órai munkában.


A termek padozata parketta, igaz, ez kisebb nagyobb mértékben elhasználódott.


Az ablakok nagyok, így a termek természetes fénnyel való megvilágítása megfelelő.


A termekben a világítás korszerű, a szükségletnek megfelelően változtatható a fényerő.


A központi fűtés, melynek kazánjai gázzal üzemelnek, szintén a kényelmünket, a kellemes közérzetet szolgálják.
Gondunk, hogy Gógánfán és Ukkon néhány terem több funkciós, kicsi a könyvtárunk és a számítástechnikai terem mindkét telephelyen.


A tornaszoba mérete /6X9 m/ nem teszi lehetővé, hogy akár 1 osztály is kényelmesen elférjen benne.


Az udvarunk mindkét helyen nagy. Csapadékmentes időben tanulóink balesetmentesen mozoghatnak, pihenhetnek az óraközi szünetekben.


Dabroncon van tornaterem, és a kiszolgáló helyiségek megfelelő méretűek.


Gógánfán és Ukkon a sportudvarokban, mely az udvar többi részétől szintben is elkülönül, egy – egy kézilabdapálya és egy kosárlabdapálya található, melyek felújításra szorulnak.


Dabroncon szeretnénk zárt udvart létesíteni, s rajta füves kispályát kialakítani.


Ukkon 1200 négyzetméteres füves terület jó játéklehetőséget ad a gyerekeknek.


Az iskolától kb100 méterre helyezkedik el az 600 négyzetméter területű gyakorló kert, és 1 helyiségből álló 20 négyzetméteres szerszámtároló.


Az ukki gyakorlókertben tanulóink gyümölcsfák, növények gondozásával, zöldségtermesztéssel foglalkoznak, technika óra keretében.


2009-ben újították fel Európai Úniós pályázati forrásból a gógánfai és dabronci iskola épületeit. Az akkori ukki vezetés nem vállalta az ukki iskola épületének korszerűsítését, ezért a pályázati előírásoknak megfelelően 5 éven belül az ukki intézményből át kellett telepíteni az osztályokat a másik két felújított épületekbe. Ennek következtében 2014. szerptember 5-én a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és az Oktatási Minisztérium megszűntette az ukki tagintézményt és visszaadta az épület használatának jogát Ukk Község Önkormányzatának.


2014/2015 tanévtől Gógánfán 4 alsó tagozatos osztály és Dabroncon 4 felső tagozatos osztály működik.