2018-11-02 | Öntsünk tiszta vizet a pohárba - II. rész Szennyvízcsatorna-építés időszaka és napjaink

Öntsünk tiszta vizet a pohárba, avagy a csatornahálózat építse a kistelepülések szemszögéből nézve

II. rész

Szennyvízcsatorna-építés és napjaink

A Sümeg térségi csatornahálózat tervezői díjának megállapítása kapcsán elhíresült Venturi perrel kapcsolatban hallhattunk már tájékoztatást Sümeg város részéről. Mivel a per döntése a 6 kistelepülést (Ukk, Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd) sújtja leginkább, úgy gondolom, itt az ideje megtörni a csendet és a kistelepülések szemszögéből is megismerni a történteket. Közleményünk I. részében tájékoztatást adtam a szennyvízcsatorna-építés előtti időszakról. Ebben a részben bemutatom magát a szennyvízberuházás alatti és utáni időszak tervezővel kapcsolatos történéseket.

Közbeszerzés keretén belül lett kiválasztva a beruházást megvalósító kivitelező. Egy ajánlat érkezett, tehát nem volt kérdés, hogy ki fogja megépíteni a pályázatban előírtakat. Egyösszegű kivitelezői ajánlatot kaptunk, mely tartalmazta a kiviteli tervek elkészítését is. A Venturi Kft a neki felajánlott összeget visszautasította és nem vállalta a kiviteli tervek elkészítését. Ekkor ismét olyan helyzetbe kerültek a településvezetők, mely azt a döntést eredményezte, hogy bírósági úton kerüljön megállapításra a csatornahálózat tervezői díja, hiszen a Gál Zoltán által 1995-ben készített szerződésben nem lett külön megállapítva a tenderterv és a kiviteli terv elkészítésének a díja, így nem tudtuk pontosan megállapítani, hogy mekkora összeg jár a tervező által elvégzett részmunkáért. Gál Úr egyértelműen visszautasította a kiviteli terv elkészítését, de a bíróság azt a megállapítást tette, hogy a tenderterv megfelel a kivitelezői szintű terv előírásainak, ezért a tendertervet elfogadja kiviteli tervként is. A jog és a szakma útvesztőiben itt végleg elsüllyedtek a megbízók, azaz az önkormányzatok, hiszen kifizettük a kivitelező részére a kiviteli tervek elkészítését (a kivitelező a kiviteli tervek elkészítésére a Venturi Kft volt alvállalkozóját bízta meg) és a bíróság szintén a nyakunkba varrta szinte a teljes tervezői munkára (tenderterv és kiviteli terv együttvéve) vetített tervezői díj (szerződés szerint a beruházás bruttó értékének 3 %-a + áfa) 95 %-át. A végső csapás akkor érte a 6 kistelepülést, amikor a másodfokú ítélőtábla 2017. februárban jogerőre emelkedett döntése értelmében a lakosságszám fogalmat újraértelmezve Sümeg tekintetében nem a lakosságszám arányú megosztást írta elő, hanem a teljes sümegi lakosságszámot lecsökkentve 50 fő figyelembe vételére, végképp fizetésképtelenné váló önkormányzatok lettünk. Hiszen az 1995-ben, majd 1996-ban kibővült tervezői megbízási szerződésben az szerepel, hogy a tervezői díj a települések közt lakosságszámarányban kerül megosztásra.

Örülünk mindenki sikerének, azaz Sümeg város kötelezettcsökkenésének, de lássuk be, hogy a másodfokú ítélőtábla döntése hatalmas terhet ró a kistelepülésekre. A komplett szennyvízberuházásból a csatornahálózat megépítése eszköz volt arra, hogy Sümegen egy olyan szennyvíztisztítótelep üzemeljen, mely megfelel a hatósági követelményeknek. A szennyvíztisztítótelep korszerűsítésének, bővítésének tervezői díja pályázati forrásból lett finanszírozva az I. ütem keretén belül, illetve a kiviteli tervek a II. ütemben. A 6 kistelepülés hajdani polgármesterei biztosan nem írták volna alá a tervezői munkára vonatkozó megbízási szerződést, ha nem biztosította volna őket a tervező, hogy a tervezői díj pályázati forrásból lesz finanszírozva.  A szennyvízcsatorna-építés 1995 és 2017 közötti „történelmi hacacáréja” sajnos úgy végződik a 6 kistelepülés számára, hogy önerőből képtelenek vagyunk kifizetni a tervezőnek megállapított összeget, ezért állami segítség igénybevételét kezdeményeztük. Az összegek szemléltetése érdekében Ukkot és Sümeget mutatnám be. Ukk Község Önkormányzatának költségvetésében kimutatott saját bevétele (mely nagyrésze adóbevétel) 2-2,5 millió Ft, míg Sümeg város adóbevétele 300 millió Ft. Ezzel szemben a tervező által követelt összeg majdnem 12 millió Ft. Idén a saját bevételünket a kötelező feladatellátások biztosítása érdekében létrehozott társulási intézmények finanszírozására kell fordítanunk, mert az állami normatíva nem elegendő a működtetésükre. Mi önerőből nem tudunk fejleszteni. Valamennyi fejlesztésünk pályázati forrásból és a közfoglalkoztatási programok keretén belül valósult meg. „Örülünk” hogy a kistelepülések fizetésképtelenné válása árán ugyan, de a Sümegi járás 9 településének (3 település lélekszáma (Sümeg, Sümegprága, Bazsi): 7.392 fő, 6 újonnan csatlakozó település lélekszáma (Ukk, Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd: 2.466 fő) szennyvíztisztítását meg tudtuk valósítani. Bízunk az állami segítségnyújtásban, illetve a tervező türelmében, hiszen, ha a segítségnyújtást megelőzően érvényesíti követelésének behajtását, csődöt kell jelentenünk.

                                                                                                                                                              Komendánt Irén - polgármester


Közlemények

Jelenleg nincs program feltöltve.