2018-11-02 | Öntsünk tiszta vizet a pohárba - I. rész Szennyvízcsatorna-építés előtti időszak

Öntsünk tiszta vizet a pohárba, avagy a csatornahálózat építse a kistelepülések szemszögéből nézve

I. rész

Szennyvízcsatorna-építés előtti időszak

 

A Sümeg térségi csatornahálózat tervezői díjának megállapítása kapcsán elhíresült Venturi perrel kapcsolatban hallhattunk már tájékoztatást Sümeg város részéről. Mivel a per döntése a 6 kistelepülést (Ukk, Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd) sújtja leginkább, úgy gondolom, itt az ideje megtörni a csendet és a kistelepülések szemszögéből is megismerni a történteket.

A szennyvízcsatorna-hálózat tervezésével kapcsolatos tervezői megbízást 1995-ben írta alá Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő és Zalaerdőd települések polgármesere a Venturi Kft. jogelődjével, melynek képviselője Gál Zoltán. 1996-ban bővült ki a megbízók köre Sümeg és Ukk településekkel. A tervezői munkára kötött megbízási szerződés főbb elemei nem lettek kellőképp konkretizálva. Például a megbízás tárgyának részletezése arról szól, hogy a tervező elkészíti a csatornahálózatra vonatkozó tendertervet és a kiviteli tervet. A két munkanem nincs külön-külön beárazva, hanem egyösszegű megállapításra utal, melynek mértéke a bruttó beruházási érték 3 %-a + áfa. Ezen kívül tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, melynek értékét a történelem során a felek megállapították 500.000 Ft értékben és azt a megbízók ki is egyenlítették. A szerződésben rögzítve lett a tervező által az is, hogy a tervezői díj egy majdani pályázat keretén belül kerül elszámolásra. Elég nagy vállalkozói rizikót vállalt ezzel a tervező és sajnos ez a „jóslata” nem is valósult meg - hiszen a 2012-ben a tervező által elkészített tenderterv és megvalósíthatósági tanulmány felhasználásának segítségével a Sümegi Szennyvíztársulás (tagjai: Sümeg, Gógánfa, Zalagyömörő, Ukk, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd települések) által benyújtott pályázat nyert, mely a sümegi szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítését, felújítását (kivitelezői szerződés alapján elszámolt beruházás értéke: 323 millió Ft) és a 6 kistelepülés csatornahálózatának megépítését tartalmazta (kivitelezői szerződés alapján elszámolt beruházás értéke: 1.325 millió Ft) -, viszont a támogatási szerződés aláírása előtt a közreműködő szervezet („Energiahivatal”) azt a tájékoztatást adta, hogy a pályázatban csak a kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő költségek számolhatók el, az előkészítés részét képező csatornahálózat tervezői díja NEM. Az érintett településvezetőknek ekkor nagyon nehéz döntést kellett hozniuk, hiszen el kellett dönteni, hogy megvalósuljon-e a beruházás vagy inkább visszalépünk. Ha visszaléptünk volna, akkor a tervezői díjat mindenképpen ki kellett volna fizetnünk, hiszen a megbízási szerződésben vállalt munka részben (a megbízók szerint a megvalósíthatósági tanulmány és a tenderterv elkészítése megvalósult, a kiviteli terv elkészítése NEM) teljesült. Ebben az esetben a most már bírósági úton megállapított tervezői díj akkor is kifizetésre került volna, ha nem valósul meg a kivitelezés. Inkább azt a döntést hoztuk, hogy ne legyen közel 60 millió Ft ablakon kidobott pénz, inkább a fejlődést választottuk. Belevágtunk az évekig tartó szennyvízberuházásba, melynek következtében a 6 kistelepülés csatornahálózata és a sümegi szennyvíztisztítótelep korszerűsítése, bővítése elkészült. Nem értettünk egyet azzal, hogy Sümegre kell bejuttatnunk a szennyvizet, de NEM VOLT MÁS LEHETŐSÉGÜNK! Az eredeti tervek alapján Dabronc mellett épült volna meg a 6 település szennyvizét kezelő szennyvíztisztítótelep, de ezt nem lehetett megvalósítani egy „érdekes” döntés miatt. Ugyanis a vízbázis védelme érdekében akkoriban átminősítésre került térségünk vízbázisbesorolása, melynek következtében a Hatóságok nem engedélyezték a Dabronc melletti szennyvíztisztítótelep létrehozását. Sümeg szennyvíztisztító-telepe már hosszú ideje felújításra és korszerűsítésre szorult. A pályázatunk megvalósítását megelőzően ez a szennyvíztisztító Sümeg, Sümegprága és Bazsi települések szennyvizét kezelte. Az érdekek ezen a ponton keresztezték egymást, hiszen Sümegnek szüksége volt a szennyvíztisztítótelep korszerűsítésre, a 6 kistelepülés pedig szerette volna a szennyvízcsatorna-hálózatot megépíteni, ha már egyszer a tervezői díjat mindenképpen ki kell fizetni. Ez a pályázat 2 ütemből állt. A kivitelezési munkálatok finanszírozását tartalmazó, 2012-ben aláírt pályázatot megelőzte egy I. ütem, melynek részleteiről nem tudok pontosan beszámolni. Annyit tudok, hogy az előkészítési költségek kerültek benne elszámolásra, mely kizárólag a sümegi szennyvíztisztítótelep tervezői díját tartalmazta, a csatornahálózat tervezői díját nem. (?)

                                                                                                                                                       Komendánt Irén - polgármester


Közlemények

Jelenleg nincs program feltöltve.